Twój zaufany
Partner w handlu

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.marini.pl

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu https://www.marini.pl.

Firma dokłada wszelkich starań aby by zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dbając o ochronę prywatności Użytkowników serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu https://www.marini.pl sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego https://www.marini.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem serwisu.

Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika w serwisie https://www.marini.pl jest firma P.H. "MARINI" Marian Korczyk z siedzibą w Goczałkowicach-Zdrój, ul. Spokojna 74, NIP 638-000-65-83, REGON 270210461

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:

 • informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach
 • pliki “cookies”

Zgoda użytkownika

Korzystanie z Serwisu https://www.marini.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika serwisu są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego/rejestracyjnego dostępnego w serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu rejestracyjnym platformy B2B.

Administrator będzie przetwarzał wyłącznie dane osobowe, które zostały umieszczone w formularzach na stronie https://www.marini.pl

 • imię, nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres
 • numer telefonu
 • adres poczty elektronicznej
 • numer NIP
 • adresy IP

Cele przetwarzania danych osobowych

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 • cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit.a RODO),
 • rejestracja konta, zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej, procedury reklamacyjne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Udostępnianie danych osobowych

W związku z korzystaniem z naszych usług, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Pana / Pani danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji celów:

 • wspierające nas np. w realizacji zamówionych przez Państwa produktów, przy obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta.
 • współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, informatycznych
 • prowadzące działalność pocztową lub kurierską
 • prowadzące działalność płatniczą

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Facebook, Instagram, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Portale wykorzystują zatwierdzone klauzule umowne lub stosują mechanizmy zabezpieczeń wskazane w RODO, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Administrator może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.il na adres odo@marini.pl spod adresu którego zgoda dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:

Meta Platforms Ireland Limited (tj. Facebook, Instagram): https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Social Media

Administratorem danych osobowych na fanpage (profilu) na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, jest P.H. "MARINI" Marian Korczyk z siedzibą w Goczałkowicach-Zdrój, ul. Spokojna 74, NIP 638-000-65-83, REGON 270210461

Administrator przetwarza dane Użytkowników, którzy:

 • dokonali subskrypcji na fanpage’u lub innym profilu na portalu społecznościowym poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u (profilu).

Administrator może przetwarzać następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym,
 • dane opublikowane przez Użytkowników na profilu na portalu społecznościowym;

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:

 • prowadzenia fanpage pod nazwą Marini Hurtownia dziecięca na portalu społecznościowym Facebook, w tym w celu administrowania i zarządzania fanpage
 • komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 • prowadzenia profilu pod nazwą Marini_hurtownia_dla_dzieci na portalu społecznościowym Instagram, w tym w celu administrowania i zarządzania profilem oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 • badania satysfakcji klientów i określenia jakości produktów oferowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalu społecznościowym mogą być:

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych,
 • podmioty związane z Administratorem umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania fanpage’a lub innego profilu na portalu Facebook, Instagram.
 • właściciel portalu społecznościowego Facebook i Instagram w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook i Instagram – zgodnie z regulaminem tego portalu.

Dane Użytkowników zostały pozyskane od portalu Facebook, Instagram, oraz z publicznych profili Użytkowników na wskazanych platformach internetowych.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora, przez okres prowadzenia fanpage (profilu) lub do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę - jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, lub Administrator sam stwierdzi, że dane zdezaktualizowały się.

Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności.

Prawa użytkowników

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą jedynie przez zasadnie potrzebny okres mając na uwadze takie potrzeby jak udzielenie odpowiedzi na pytanie, aktywowanie konta i spełnianie wymagań obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pan/Pani prawo do wglądu, modyfikacji, usunięcia,ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości email na adres odo@marini.pl spod adresu którego zgoda dotyczy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może  skutkować odmową realizacji określonego celu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym          podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności serwisu. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie.

 

Polityka Wykorzystywania Plików Cookies w serwisie https://www.marini.pl

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty. Oznacza to, że w przypadku korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: https://www.marini.pl pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Operatorem serwisu https://www.marini.pl jest firma P.H. "MARINI" Marian Korczyk z siedzibą w Goczałkowicach-Zdrój, ul. Spokojna 74, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, NIP 638-000-65-83, REGON 270210461.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych (piksel Facebook);
 • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • umożliwienia odesłania do strony zewnętrznego dostawcy, w tym właściciela portalu społecznościowego Facebook, Instagram.
 • monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, Google Tag Manager, Google Ads. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites interfejsu;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Użytkownik może odrzucić wszystkie bądź niektóre pliki cookies. W każdym momencie Użytkownik może również dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Należy mieć na uwadze, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym. Brak zmiany tych ustawień i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Pytania dotyczące Polityki Prywatności i Polityki Wykorzystywania Plików Cookies prosimy kierować na adres: odo@marini.pl.