Twój zaufany
Partner w handlu

Fundusze unijne

MARIAN KORCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MARINI"

realizuje projekt

pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami".

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego klienta, oraz integracja na poziomie asortymentowym przesyłanie statusów zamówień, dokumentów rozliczeniowych.

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii Marini - Partnerzy.

Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja
i automatyzacja procesów biznesowych.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-24-085/14-00

Zasięg: międzynarodowy (Czechy)

Rynek docelowy: Polska i zagranica

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.”

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
 

Innowacyjna Gospodarka