Váš důvěryhodný obchodní partner

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů webu www.marini.pl

Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých uživateli v souvislosti s jejich používáním webu https://www.marini.pl.

Společnost vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila důvěrnost, bezpečnost a ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování, v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů, včetně ustanovení Nařízení EU (EU) 2016/679 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

S ohledem na ochranu soukromí uživatelů webu Správce v tomto dokumentu informuje o právních důvodech zpracování osobních údajů poskytnutých uživateli v souvislosti s jejich používáním webu https://www.marini.pl, způsobech shromažďování, zpracování a ochraně osobních údajů, jakož i o právech Uživatelů.

Uživatelem je jakákoli fyzická osoba, které se údaje týkají, využívající web https://www.marini.pl nebo elektronické služby dostupné prostřednictvím webu.

Správcem osobních údajů poskytnutých Uživatelem na webu https://www.marini.pl je společnost P.H. „MARINI” Marian Korczyk se sídlem Goczałkowice-Zdrój, ul. Spokojna 74, NIP 638-000-65-83, REGON 270210461.

Ochrana osobních údajů probíhá v souladu s požadavky obecně platných právních předpisů a jejich ukládání probíhá na zabezpečených serverech. Za tímto účelem je využíván mj. bezpečný komunikační šifrovací protokol (SSL).

Web získává informace o Uživatelích a jejich chování prostřednictvím:

 • informací dobrovolně zadaných do formulářů
 • souborů „cookies”

Souhlas uživatele

Používání webu https://www.marini.pl Uživatelem znamená, že Uživatel souhlasí s tím, že Správce shromažďuje a používá osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje Uživatele Webu zpracovává Správce na základě souhlasu vyjádřeného Uživatelem a v rámci oprávněného zájmu Správce. Uživatel má právo dříve vyslovený souhlas kdykoliv odvolat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, ke kterému docházelo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Osobní údaje zpracovávané Správcem

Správce získává osobní údaje přímo od Uživatele prostřednictvím webu, vyplněním Uživatelem kontaktního/registračního formuláře dostupného na webu a odesláním prostřednictvím něj zprávy Správci.

Poskytnutí osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři je dobrovolné.

Pro uzavření smlouvy požadujeme poskytnutí Vašich údajů v registračním formuláři B2B platformy.

Správce bude zpracovávat pouze osobní údaje, které byly zadány do formulářů na stránkách https://www.marini.pl

 • jméno, příjmení
 • název firmy
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • číslo NIP (DIČ)
 • IP adresy

Účely zpracování osobních údajů

Způsob zpracování Uživatelských údajů Správcem závisí na tom, jak Uživatel používá web a na funkcích, které jsou na něm dostupné. Správce zpracovává osobní údaje Uživatele pro následující účely:

Sdílení osobních údajů

V souvislosti s využíváním našich služeb může být pověřeno zpracováním Vašich údajů. Příjemci Vašich osobních údajů budou subjekty podílející se na realizaci cílů:

Vzhledem k tomu, že Správce využívá služby Facebook a Instagram, mohou být Vaše osobní údaje předány do Spojených států amerických (USA). Portály při přenosu údajů z Evropského hospodářského prostoru do Spojených států a dalších zemí používají schválené smluvní doložky nebo tam, kde je to vhodné, používají bezpečnostní mechanismy uvedené v GDPR.

Správce může rovněž využívat služby Google, který spravuje servery po celém světě, takže mohou být osobní údaje zpracovávány na serverech umístěných mimo Evropský hospodářský prostor. Google používá bezpečnostní mechanismy stanovené GDPR.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů každého z těchto subjektů:

Meta Platforms Ireland Limited (tj. Facebook, Instagram): https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Sociální sítě

Správcem osobních údajů na fanpage (profilu) na sociální síti Facebook a Instagram je P.H. „MARINI” Marian Korczyk se sídlem Goczałkowice-Zdrój, ul. Spokojna 74, NIP 638-000-65-83, REGON 270210461.

Správce zpracovává údaje Uživatelů, kteří:

 • se přihlásili k odběru fanpage nebo jiného profilu na sociální síti kliknutím na ikonu „To se mi líbí“ nebo „Sledovat“,
 • přidali svůj komentář nebo klikli na ikonu „To se mi líbí“ nebo na obdobnou ikonu pod kterýmkoli z příspěvků zveřejněných na fanpage (profilu).

Správce může zpracovávat následující údaje:

 • základní identifikační údaje (jméno a příjmení) v rozsahu zveřejněném Uživateli na jejich vlastních profilech na sociální síti,
 • údaje zveřejněné uživateli na profilu na sociální síti;

Osobní údaje Uživatelů mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • provozování fanpage pod názvem Marini Hurtownia Dziecięca na sociální síti Facebook, mimo jiné za účelem správy a vedení fanpage
 • komunikace s Uživateli za podmínek stanovených společností Facebook Inc., podle čl. 6 odst. 1 bod a a f GDPR;
 • vedení profilu pod názvem Marini_hurtownia_dla_dzieci na sociální síti Instagram, a to i za účelem správy a vedení profilu a komunikace s Uživateli, za podmínek stanovených společností Facebook Inc., podle čl. 6 odst. 1 bod a a f GDPR;
 • případné určení, šetření nebo obrana proti nárokům podle čl. 6 odst. 1 bod f GDPR,
 • průzkumy spokojenosti zákazníků a zjišťování kvality produktů nabízených správcem, podle čl. 6 odst. 1 bod f GDPR.

Příjemcem osobních údajů Uživatelů zpracovávaných v souvislosti s aktivitou na stránce sociální sítě může být:

 • pověření zaměstnanci Správce údajů,
 • subjekty spojené se Správcem smlouvou o poskytování služeb k zajištění fungování funpage nebo jiného profilu na Facebooku, Instagramu.
 • vlastník sociální sítě Facebook a Instagram v rozsahu vyplývajícím ze zajištění fungování funpage na Facebooku a Instagramu - v souladu s pravidly tohoto portálu.

Údaje uživatelů byly získány z Facebooku, Instagramu a z veřejných profilů Uživatelů na uvedených internetových platformách.

Osobní údaje Uživatelů budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou z důvodu obchodních potřeb Správce, po dobu provozování fanpage (profilu) nebo do doby, než Uživatel vznese námitku proti jejich zpracování, odvolá souhlas - pokud byly údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo Správce sám uzná, že jsou údaje neaktuální.

Uživatel má práva uvedená v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Práva Uživatelů

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po přiměřeně nezbytnou dobu s přihlédnutím k takovým potřebám, jako je zodpovězení dotazu, aktivace účtu a splnění požadavků vyplývajících z platných právních předpisů.

Máte právo kdykoli zkontrolovat, upravit, vymazat, omezit zpracování, vznést námitky, právo na přenos a požádat o zastavení zpracování, a to zasláním e-mailu na adresu odo@marini.pl z adresy, z e-mailové adresy, které se souhlas týká.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů může vést k odmítnutí realizace konkrétního cíle.

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.

Ve vztahu k Vám mohou být činěny úkony spočívající v automatizovaném rozhodování, včetně profilování za účelem poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy a za účelem provádění přímého marketingu Správcem.

Vyhrazujeme si právo změnit Zásady ochrany osobních údajů webu. Jakékoli změny budou okamžitě k dispozici na webu.

 

Zásady používání Souborů Cookie na webu https://www.marini.pl

Soubory cookies jsou IT data, zejména malé textové soubory zasílané navštívenou webovou stránkou do zařízení uživatele internetu. To znamená, že při používání Webu dostupného na adrese: https://www.marini.pl se na koncovém zařízení Uživatele ukládají soubory cookies.

Provozovatelem webu https://www.marini.pl je P.H. „MARINI” Marian Korczyk se sídlem Goczałkowice-Zdrój, ul. Spokojna 74, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, NIP 638-000-65-83, REGON 270210461

Soubory cookies se používají za účelem:

Webová stránka používá dva základní typy souborů cookies: „relační“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Relační” cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo do doby, než je Uživatel odstraní.

V rámci Webu se používají následující typy souborů cookies:

Uživatel může odmítnout všechny nebo některé soubory cookies. Uživatel může také v každé chvíli změnit nastavení prohlížeče s ohledem na soubory cookies. Ve většině webových prohlížečů můžete smazat soubory cookies z pevného disku počítače, zablokovat odesílané soubory cookies nebo nastavit varování před jejich uložením na pevný disk. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání se soubory cookies jsou k dispozici v nastavení webového prohlížeče. Způsob změny nastavení souborů cookies se může lišit v závislosti na používaném webovém prohlížeči.

Upozorňujeme, že omezení nebo zakázání používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na Webových stránkách. Pokud tato nastavení nezměníte a používáte webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies.

Dotazy týkající se Zásad ochrany osobních údajů a Zásad používání souborů cookies zasílejte prosím na adresu: odo@marini.pl.